وظایف واحد پاسخگویی به شکایات
:

1.       دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان دانشگاه

2.       بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی

3.       بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل استانداری، نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور

4.       پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان

5.       جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به ریاست دانشگاه

6.       پیگیری جهت اخذ پاسخ مکاتبات اداری از روسا ی بیمارستانها، شبکه ها، مراکز آموزشی درمانی شیراز و موسسات آموزشی و پژوهشی

7.      پیگیری و کارشناسی مستمر پاسخها و ارائه پاسخ مناسب به شاکیان  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 15:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ