ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

دکتر علیرضا صحراگرد

مدیر دفتر

32122415

2

ناهید بلندی

مسئول دفتر

32122747

3

میترا خسرونیا

کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات

32122398

4

زهره سازش

کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات

32122453

5

زهرا فقیه

کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات

32122812

6

دکتر مصطفی احسان منش

کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات

32122518

7

دکتر عبداله گندمکار

کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات

32122413

8

مهدی مرادی ابراهیم آبادی

کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات

32122413

9

حمید روستایی

کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات

32122811

10

 امین قاسمی

کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات

32122265

11

احمد علی سبزه زار

 مسئول دبیرخانه و بایگان

32122450

 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 15:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ