ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

دکتر علیرضا صحراگر

مدیر دفتر

32122415

2

دکتر مصطفی احسان منش

کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات

32122518

3

دکتر عبداله گندمکار

کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات

32122413

4

اسماعیل عسکری

کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات

32122816

5

حمید روستایی

کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات

32122811

6

 امین قاسمی

کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات

32122265

7

 محمد حسین کیانفر

کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات

32122413

8

مهدی بنیانی

کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات

32122413

9

میترا خسرونیا

کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات

32122398

10

زهره سازش

کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات

32122453

11

زهرا فقیه

کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات

32122812

12

احمد علی سبزه زار

 مسئول دبیرخانه و بایگان

32122450

13

ناهید بلندی

مسئول دفتر

32122747

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-23 11:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ